Wijk 1 – Kindernevendienst per 1 juli 2020

Vanaf de eerste zondagsmorgendienst in juli zal er weer kindernevendienst zijn. Kinderen die naar de kindernevendienst gaan moeten zoveel mogelijk plaatsnemen op de hoeken van een rij. Zo kunnen we voorkomen dat zij in een rij langs mensen van een ander huisgezin moeten gaan wanneer zij de kerkzaal verlaten en weer terugkomen. Als de kinderen in de kindernevendienstruimte aankomen, zal ook daar desinfectiemiddel staan om de handen ermee te desinfecteren.

Als de kindernevendienst afgelopen is, worden zij gehaald door de koster en dan mogen de kinderen weer naar hun eigen zitplaats gaan.

Algemeen:

Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet, ga met uw kind nog even thuis naar toilet, voordat u naar de kerk gaat.

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – Kinderoppas per 1 juli 2020

Vanaf de eerste zondag in juli zal er in de ochtenddiensten weer kinderoppas zijn. Er is daarvoor een protocol samengesteld zodat we veilig onze kinderen kunnen brengen en halen. De regels komen in grote lijnen overeen met de landelijke kinderdagverblijven.

De kinderen die naar de oppas gaan worden aan de deur in de hal afgegeven aan de leiding van de oppas .

De jassen en tassen van de kinderen gaan mee de oppaszaal in. Bij binnenkomst in de oppaszaal worden de kinderen gevraagd hun handen te desinfecteren met handgel.

Aan het einde van de dienst halen de ouders hun kinderen op aan de buitenkant van de oppaszaal, dus bij de nooddeur en niet bij de ingang naar de kerkhal. Houd telkens 1.5 meter afstand.

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – Update kerkdiensten juli + augustus

Vanaf 1 juli is er de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand hebben wij destijds gemeend een vierdeling in het alfabet te moeten maken. Sinds dit moment hebben we 6 diensten gehad, waarvan 2 bijzondere diensten waren. We zien dat er tijdens de diensten nog plaats is voor meer personen, zeker in de avonddiensten.

Daarom hebben wij als kerkenraad besloten om de oorspronkelijk indeling te herzien.

We gaan over tot een driedeling van de gemeente voor de ochtenddiensten. De avonddiensten zijn vrij voor iedereen. Uiteraard kan het voorkomen dat een avonddienst een keer vol is, laat u zich daar niet door weerhouden. In de afgelopen periode is dit zelden het geval geweest.

Dit is de indeling:

26 juli 10u: leden met achternaam S t/m Z 26 juli 18u: iedereen is welkom
2 aug 10u: leden met achternaam A t/m H 2 aug 18u: iedereen is welkom
9 aug 10u: leden met achternaam I t/m R 9 aug 18u: iedereen is welkom
16 aug 10u: leden met achternaam S t/m Z 16 aug 18u: iedereen is welkom
23 aug 10u: leden met achternaam A t/m H 23 aug 18u: iedereen is welkom
30 aug 10u: leden met achternaam I t/m R 30 aug 18u: iedereen is welkom

Tijdens de ochtenddiensten is er ook weer oppas en kindernevendienst.

De reacties die wij de afgelopen diensten mocht vernemen zijn zeer positief. De blijdschap die er onder velen is na het bezoeken van de eredienst en het weer mogen zingen, is zeer groot. Laten we onze Vader loven en prijzen door in de dienst aanwezig te zijn en te zingen tot Zijn eer.

Wij zien uit naar een persoonlijke ontmoeting met u en jou!

De kerkenraad

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1 – Aanmelden voor diensten in juni

Kerkdiensten op 14, 21 en 28 juni 2020

Na lange tijd is met ingang van de maand juni weer een beperkt aantal mensen welkom tijdens de erediensten. Uiteraard moeten daarbij de richtlijnen die de RIVM heeft gesteld, in acht worden genomen maar als kerkenraad zijn we blij met deze eerste stappen in de goede richting. Helaas is er in de maand juni nog geen kindernevendienst. Voor de diensten in juni is de richtlijn dat maximaal 30 mensen in de kerkzaal aanwezig mogen zijn. Als u op de zondagen 14, 21 en 28 juni a.s. graag een kerkdienst bij wilt wonen dan kunt u dat kenbaar maken bij pastoraal ouderling Hans de Smit, bij voorkeur via diens email onder jodesmit@hotmail.com . Telefonisch kan ook, via de nummers 0183-503945 of 06-30932011.  De deadline is zaterdag 16.00 uur. Als u zich aanmeldt voor een dienst dan wordt u geacht aanwezig te zijn, anders blokkeert u wellicht de kerkgang van een ander. Verneemt u na uw aanmelding niets dan bent u van harte welkom in de betreffende dienst. Mocht het toegestane aantal van 30 bereikt zijn dan wordt u dat door Hans tijdig gemeld en wordt samen met u gezocht naar een dienst waarbij u wel aanwezig kunt zijn. Vanaf juli mogen er maximaal 100 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. Per dienst wordt dan een deel van de leden van onze wijkgemeente uitgenodigd. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Later deze maand wordt u daar nader over geïnformeerd. 

Eén van de voorwaarden voor verruiming van het aantal bezoekers is dat de kerk een gebruiksplan opstelt. In dit plan wordt omschreven hoe om wordt gegaan met de voorgeschreven maatregelen. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Er dient altijd 1,5 meter afstand te worden gehouden tussen niet gezinsleden
 • Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten, indien toch noodzakelijk maximaal 1 persoon tegelijk
 • Ontvangst door een coördinator die er ook voor zorgt dat er niet teveel mensen naar binnen gaan
 • Vooraf geven van collecte in de 3 zakken (indien niet digitaal wordt overgemaakt)
 • Koster begeleidt kerkgangers naar plaats, tussen gezinnen steeds 3 plaatsen vrij
 • Er wordt niet gezongen in de kerk
 • Bij het verlaten van de kerk gaan de twee grote vakken aan de buitenzijde via de buitendeuren naar de fietsenparkeerplaatsen, de twee middenvakken gaan na elkaar via de hoofdingang naar buiten
 • Iedereen die naar buiten gaat, gaat direct naar huis en blijft niet napraten op de weg of stoep

Het complete plan is hier te raadplegen: Gebruiksplan Biesboschkerk.

Print Friendly, PDF & Email

Wijk 1: Kerkgang Biesboschkerk vanaf 7 juni

Vanaf zondag 7 juni mogen we weer beperkt bezoekers ontvangen in de Biesboschkerk. De kerkenraad zal naast de aanwezige mensen van de kerkenraad, de technische commissie, de dominee, organist en koster nog eens 20 mensen uitnodigen, zodat het totale aantal maximaal 30 personen telt. Dit is voor de maand juni het maximaal aantal dat toelaatbaar is in de kerk. De kerkenraad nodigt in eerste instantie alleenstaanden en ouderen uit voor deze diensten. Wanneer dit in de maand juni goed blijft gaan en er landelijke geen nieuwe uitbraken van het Coronavirus worden geconstateerd mag vanaf 1 juli dit aantal verhoogd worden naar maximaal 100 mensen. Die selectie zal gebeuren op uitnodiging van alfabetische volgorde. U wordt daar later over geïnformeerd. Eén van de voorwaarden voor verruiming van het aantal bezoekers is dat de kerk een gebruiksplan opstelt. In dit plan wordt omschreven hoe om wordt gegaan met de voorgeschreven maatregelen. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Er dient altijd 1,5 meter afstand te worden gehouden tussen niet gezinsleden
 • Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten, indien toch noodzakelijk maximaal 1 persoon tegelijk
 • Ontvangst door een coördinator die er ook voor zorgt dat er niet teveel mensen naar binnen gaan
 • Vooraf geven van collecte in de 3 zakken (indien niet digitaal wordt overgemaakt)
 • Koster begeleidt kerkgangers naar plaats, tussen gezinnen steeds 3 plaatsen vrij
 • Er wordt niet gezongen in de kerk
 • Bij het verlaten van de kerk gaan de twee grote vakken aan de buitenzijde via de buitendeuren naar de fietsenparkeerplaatsen, de twee middenvakken gaan na elkaar via de hoofdingang naar buiten
 • Iedereen die naar buiten gaat, gaat direct naar huis en blijft niet napraten op de weg of stoep

Het complete plan is hier te raadplegen: Gebruiksplan Biesboschkerk.

 

Print Friendly, PDF & Email