Begroetingscommissie

Deze commissie is opgezet met als doel de onderlinge band binnen de gemeente te versterken. Dit begint bij mensen die hun intrek nemen binnen onze kerkelijke gemeente door verhuizing, huwelijk of overkomst vanuit een ander kerkgenootschap.

In totaal bestaat de commissie uit zes bezoekdames. Vanuit de wijkkerkenraad wordt deze commissie ondersteund door Dolf van Suijlekom (coördinator adressen) en Klaas Heijstek.

De begroetingscommissie zorgt voor een welkomstbezoek. Bij dit bezoek wordt een pakketje aangeboden. Dit bestaat uit verschillende infoboekjes waaronder ons kerkblad Kerkklanken. Ook wordt er een leuke attentie aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een bloemetje. Tijdens deze bezoeken worden activiteiten e.d. besproken welke binnen onze gemeente plaatsvinden.

Ook krijgt de kerkenraad een terugkoppeling na zo’n bezoek. Hieruit blijkt of het bezochte gezin kerkelijk meelevend is of wordt en of er behoefte is aan een voortijdig bezoek van de wijkouderling en/of dominee.

Voor informatie: Gerrie van Voorthuijsen, tel. 0183-504426.

Print Friendly, PDF & Email