Belijdeniscatechese-W2

Belijdeniscatechisatie
“Hoe gaat het in deze gemeente?” – is een vraag die gastpredikanten in de consistorie wel eens stellen. Een vraag die ons als kerkenraad wat in verlegenheid brengt. Want waar leg je de nadruk op in die paar minuten die je beschikbaar hebt voor een antwoord. Op de dingen die goed gaan, en waar je ontzettend dankbaar voor bent? Die zijn er vele! Of op de dingen waar je zorgen over hebt? Die zijn er ook vele! Tot die laatste categorie behoort in ieder geval het grote aantal doopleden, dat nog geen belijdenis heeft gedaan. Dit heeft ongetwijfeld allerlei redenen. Maar zoals ds. Arkeraats wel eens zei: “wat ook de reden mag zijn, het is geen goede!”

De belijdeniscatechisatie zal gegeven worden door ds. Lam. Kort na zijn intrede zal de eerste avond worden gehouden. Verdere berichten volgen, maar meld je nu vast aan bij scriba-ouderling D.J.C. de Vree (scriba@devreeonline.nl). Meld je ook als je dit overweegt maar er eerst over wilt praten. En voor de volledigheid: de belijdeniscatechisatie staat ook open voor mensen die niet gedoopt zijn. Er gelden geen toelatingseisen, geen voorwaarden vooraf, geen cursusgelden. Het lijkt het Evangelie wel. Nu, daar gaat het ook over.

 

 

Print Friendly, PDF & Email