Collecte doel

Zondag 13 januari 2019
De collecten tijdens de morgen- en avonddienst zijn bestemd voor Werelddiaconaat Rwanda gezondheidszorg voor armen.

Regelmatig komen er arme mensen naar het Health Center die ziek zijn, maar eigenlijk geen geld hebben om de zorg en medicijnen te betalen. De community-based zorgverzekering is voor hen niet te betalen en dit maakt dat de kosten voor het ontvangen van consultatie en behandeling sterk oplopen. Om deze arme mensen geen ‘nee’ te hoeven verkopen, willen we een steunfonds oprichten. Daaruit kunnen de kosten worden betaald voor de zorg en medicijnen die deze mensen nodig hebben.

Ook weten we dat de allerarmste mensen niet eens naar de kliniek komen als ze ziek zijn. Soms is de afstand naar de kliniek te groot en vaak is de financiële drempel te hoog. Daarom willen we outreaches organiseren. Door naar de mensen toe te gaan en hen gratis consultatie en behandeling te verlenen, willen we de stap naar medische zorg verkleinen en zo hoop brengen in hun moeilijke bestaan.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 20 januari 2019
De collecten tijdens de morgendienst is bestemd voor Algemeen Diaconaal werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor diaconaal missionair werk, dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

Van harte bij u aanbevolen.

 

Print Friendly, PDF & Email