Collecte doel

Zondag 4 november 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor Stichting De Ondergrondse Kerk.
De missie van de S.D.O.K. wordt samengevat in de woorden “Samen ten dienste van vervolgde christenen”. Bij de uitvoering van deze missie staat het tot stand brengen en uitbouwen van verbondenheid tussen christenen in Nederland en vervolgde christenen elders centraal. Met haar activiteiten wil de SDOK o.a. de volgende doelen realiseren: a. Het informeren van christenen in vrijheid over de situatie van vervolgde christenen. b. Het bemoedigen en versterken van vervolgde christenen. c. Het geven van steun aan gezinnen van vervolgde christenen. d. Het in staat stellen van vervolgde christenen om hun vervolgers in liefde te bereiken met de boodschap van het Evangelie. e. Het helpen van noodlijdende christenen om hun levens en hun christelijk getuigenis op te bouwen in gebieden waar actieve geloofsvervolging heeft opgehouden te bestaan. De S.D.O.K. zet zich wereldwijd in om de vervolgde christenen te ondersteunen.

De collecte tijdens het Heilig Avondmaal is bestemd voor Noodhulp aan Sulawesi en Lombok.

Van harte bij u aanbevolen.

Woensdag 7 november 2018 Dankdag
Tijdens deze dienst, de Dankstonddienst, is de collecte bestemd voor voedselhulp, Christen voor Israël, de gaarkeukens.
Christenen voor Israël laat de armen van Jeruzalem niet in de steek. “Nog geen jaar geleden heeft de instelling in samenwerking met een aantal Nederlandse ondernemers, gespecialiseerd in keukens, geld ingezameld voor een nieuwe keuken voor het Jaffa Instituut van rabbijn dr. David Portowicz. Deze rabbijn helpt kansarme kinderen in een enorme achterstandsituatie. De geschonken keuken zullen we nu ook inzetten voor het bereiden van warme maaltijden voor de armen en voor de overlevenden van de Shoah (Holocaust) in Jeruzalem. De spiksplinternieuwe keuken van het Jaffa Instituut in Beth Shemesh gaat nu ook dienstdoen als gaarkeuken. De nieuwe keuken van het Jaffa Instituut in Beth Shemesh – een stadje nabij Jeruzalem – speelt een cruciale rol in de bereiding en verspreiding van de maaltijden voor de armen in Jeruzalem. Nadat de maaltijden, zo’n twintigduizend per jaar, in deze keuken zijn bereid, worden ze gekoeld vervoerd naar Jeruzalem. Daar worden ze afgeleverd bij Hineni, een Joodse organisatie waarmee Christenen voor Israël al vele jaren samenwerkt.

Aan de uitgang is de bekende dankstond collecte om onze Heer te danken voor alle goeds wat hij ons heeft geschonken.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 11 november 2018
De collecte tijdens de morgen- en avonddienst bestemd voor Project 1027 Geloven in Spangen, oog voor elkaar in Rotterdam West.
In de Rotterdamse wijk Spangen wonen meer dan 80 verschillende culturen op een vierkante kilometer. Veel van deze wijkbewoners zijn werkloos, zonder goede opleiding en spreken de Nederlandse taal niet of nauwelijks. Maar het grootste probleem in de wijk is dat de verschillende groepen geen of weinig contact hebben met elkaar. De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende (doel)groepen. De mensen die betrokken zijn bij Geloven in Spangen vormen een positieve uitzondering op de regel en vormen met elkaar een veelkleurige en diverse groep waar rijk en arm elkaar ontmoeten. Ze geloven in de wijk en willen zich met daad en Woord inzetten voor dit gebied, dat jarenlang het ‘afvoerputje’ van Rotterdam was.
Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij bestaande initiatieven en in nauwe samenwerking met instanties als school en welzijnsorganisaties. Waar mogelijk worden wijkbewoners ingeschakeld. Geloven in Spangen brengt mensen in beweging en wil bij hen interesse voor het christelijk geloof wekken.
Zij weten zich daarnaast geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken ze samen met anderen waarbij ze geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In de programma’s die ze aanbieden staan onderlinge relaties centraal.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 18 november 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor Ned. Patiëntenvereniging, afd. Werkendam. De N.P.V. is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de zorg voor het leven. De N.P.V. gaat uit van Bijbelse waarden en normen. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond, ongeacht ras, kleur of godsdienst: ieder mens mag er zijn! De N.P.V. houdt zich bezig met verschillende thema’s die raken aan de ‘zorg voor het leven’.

Van harte bij u aanbevolen

Zondag 25 november 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor Diaconaal Missionair werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 2 december 2018
De collecte tijdens de morgen- en avonddienst bestemd voor Stichting Hulp Medechristenen.
Het volgende (ingezonden) stukje ontvingen wij van H.M.C. Beste gemeenteleden. Een nieuwjaar is gestart met direct activiteiten voor hulpverlening in Oost Europa. Dit jaar is voor onze stichting een jubileumjaar. Wij mogen vieren dat God ons de tijd van 40 jaren heeft gegeven om ons hulpverleningswerk te doen in Oost Europa. Aan God de eer en onze dank. Van de Diaconie mogen wij ons actieformulier ”voedsel voor lichaam en ziel” weer aan u uitdelen in een morgendienst van beide wijkgemeenten en wel op zondag 12 februari in wijk 1 en zondag 19 februari in wijk 2. Wilt u weer met milde hand geven aan hen die zo veel minder hebben dan wij. God zal u zegenen. Namens de stichting C. Huisman

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 9 december 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor de IZB.
Zending begint echter niet pas over de grens. Nederland is zendingsland, want miljoenen Nederlanders kennen Christus niet. Velen van hen wonen in onze straat of behoren tot onze vrienden- en familiekring. De IZB helpt daarom – vanuit de gereformeerde traditie – gemeenten en gemeenteleden om Christus bekend te maken, tot eer van God en heil van mensen. De IZB evangeliseert zelf niet, maar stimuleert, adviseert en assisteert. Met toerustingscursussen in de gemeenten. Met evangelisatiematerialen en methodes. Ook helpt de IZB diverse gemeenten via IZB-evangelisten. De IZB richt zich vooral op de gemeenten en gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland. Maar ook andere gemeenten, kerken en individuele christenen kunnen aankloppen voor hulp. Voorwaarde is, dat men zich kan vinden in de visie en uitgangspunten van de IZB

De collecte tijdens de avonddienst is bestemd voor Diaconaal Missionair werk dat de diaconie via verschillende instellingen ondersteunt.

Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 16 december 2018
De collecte tijdens de morgendienst is bestemd voor Stichting Ontmoeting.
De Ontmoeting wil dak- en thuislozen helpen. Hulp wordt gegeven die gericht is op het stabiliseren en/of verbeteren van hun levenssituatie. Onder dak- en thuislozen bevinden zich drugsverslaafden, prostituees, illegalen, zwervers en mensen met psychische problemen. De leeftijden variëren van onder de twintig tot ver in de tachtig. Overwegend mannen zijn dak- en thuisloos. Slechts vijftien procent van de dak- en thuislozen bestaat uit vrouwen. Zij zijn vaak werkzaam in de prostitutie. Naar schatting zijn er zo’n 53.000 dak- en thuislozen in Nederland. Eén ding hebben dak- en thuislozen gemeen: ze lijden aan thuisloosheid. Ze hebben veelal niet het vermogen contacten te leggen met andere mensen. Ieder mens heeft een veilige omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen als een sociaal, zelfstandig functionerend persoon.

De collecte in de avonddienst is bestemd voor Algemeen Diaconaal werk dat de diaconie ondersteunt via verschillende instellingen ondersteunt.

Van harte bij u aanbevolen.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email