Dankwoord / vraag

Dankwoord/vraag

Het afgelopen jaar heeft u, als gemeentelid van onze Hervormde Gemeente, financieel bijgedragen door middel van uw gaven,  zoals de vrijwillige bijdrage, de collectes en giften. Daarnaast hebben velen zich belangeloos ingezet om vele werkzaamheden en activiteiten te laten plaatsvinden.

Het College van Kerkrentmeesters wil u daarvoor heel hartelijk bedanken. Bedanken omdat zonder uw bijdragen en hulp het gemeentewerk niet goed of geheel niet mogelijk zou zijn geweest.

Ook voor het jaar A.D. 2013 zijn uw bijdragen en inzet weer heel belangrijk en nodig. Daarom de vraag: Mogen wij dit jaar opnieuw op u rekenen? 

Print Friendly, PDF & Email