Evangelisatie-w2

Evangelisatie is niet de hobby van een enkeling, maar een opdracht aan de gehele gemeente. De opdracht komt naar ons toe namens de verhoogde Christus. Zijn volbrachte werk moet toegepast worden. En het behaagt de Heere daarvoor mensen in te schakelen.
Maar voor wie is het voorrecht om te mogen evangeliseren eigenlijk?
Wie worden in de Bijbel opgeroepen  om Gods Woord door te geven?
Of wie worden daar misschien van uitgesloten? 

In de eerste plaats is evangelisatie dus de taak van de gemeente. Tot wie komt die opdracht tot evangelisatie verder? Dan moeten we in de eerste plaats zeggen: tot iedereen. De Heere Jezus zegt in de Bergrede tegen “de scharen”: Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is , verheerlijken (Mattheus 5:16). Men wordt opgeroepen te zijn wat men zou moeten zijn. Niemand die zelf de boodschap van het goede nieuws gehoord heeft, kan dit vervolgens vrijblijvend voor zichzelf houden. De opdracht tot evangelisatie ligt er dus voor elke kerkganger.

Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen.
– Johannes 10 vers 16a

En ik zal ze maken tot één enig volk in het land, op de bergen Israëls.
– Ezechiël 37 vers 22a


SAMENSTELLING EVANGELISATIE COMMISSIE WIJK-2

Voorzitter (int.)
Dhr. C.J. van Eekelen (keesvaneekelen@solcon.nl)

Secretaris notulist:
Mevr. M. Schouten (schouten.m@filternet.nl)

Penningmeester:
Dhr. G. Hoeflak (gerrit.ellen@hetnet.nl)

Leden:

Dhr. G. Damen (conniedamen3@gmail.com)

Dhr. J. Groeneveld (agroeneveld@your-kidz.nl)

 Print Friendly, PDF & Email