Kinderen (0-12 jaar)

In de kerk is er plaats voor iedereen. Hieronder een overzicht van het kinderwerk (0-12 jaar) in onze wijkgemeente:

Oppasdienst (zondag)
De oppasdienst vindt plaats tijdens de erediensten op zondagochtend. De oppasdienst is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Tijdens de oppas lezen we vaak een Bijbelverhaal voor en is er voor de kinderen vanaf ongeveer 2 jaar ook een kleurplaat. Doel is om de kinderen op deze manier te laten kennismaken met de Bijbelverhalen.

Wanneer, waar…
Ochtenddienst in Dorpskerk – ‘De Bron’, zaal 1
Ochtenddienst in Biesboschkerk – De bijzaal links in de hal

Contactpersoon: Dorien Vos-Stoop (06-30816450 / dorienstoop@hotmail.com)


Kindernevendienst (zondag)
Tijdens de ochtenddiensten kindernevendienst gehouden voor de kinderen van de basisschool. De kinderen gaan voor de preek naar één van de zalen van de betreffende kerken. De kinderen zijn opgedeeld in drie groepen aan de hand van hun basisschoolgroep: groep 1-3, groep 4-6 en groep 7-8. In de Dorpskerk hebben alle drie de groepen kindernevendienst. In de Biesboschkerk is hiervoor onvoldoende ruimte, dan blijft groep 7-8 in de kerkzaal. Op deze manier maken zij ook gelijk kennis met de kerkdiensten.

Aan de kinderen wordt een Bijbelverhaal verteld aan de hand van een werkboek, waarmee alle leiding werkt. Zodoende horen en werken alle kinderen met hetzelfde Bijbelverhaal. Natuurlijk gebeurt dat op de verschillende leeftijdsniveaus. Passend bij het verhaal wordt vaak een werkje geknutseld, een puzzel gemaakt of een spel gedaan. Met de oudste kinderen kunnen gesprekjes gevoerd worden; over het gelezen Bijbelverhaal, maar ook over dingen die zij in de preek hebben gehoord of in de dienst hebben gezien.

Met Kerst, Pasen en Pinksteren worden themaprojecten verzorgd. De thema’s worden uitgewerkt in de kindernevendienst, maar krijgen ook een plek tijdens de dienst in de kerkzaal. Dat gebeurt door uitleg van het toegepaste verhaal van die week, een uitbeelding voorin de kerk en het met de gemeente zingen van een (stapel)lied.

Contactpersoon: Tessa Verhoeven (0183-678128 / tessa_verhoeven@hotmail.com)


Kinderclubs
Door de weeks zijn de kinderclubs voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool. Alle kinderen uit ons dorp (ook als je niet zo vaak naar de kerk gaat) zijn van harte welkom! Op de clubs lezen we vaak een mooi verhaal uit de Bijbel, zingen we leuke liedjes, knutselen we iets leuks of doen we leuke spelletjes. Hieronder een overzicht van alle clubtijden

Groep 3: Maandagmiddag van 15.30-16.45 uur ( data: 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 11/11 | 25/11 | 9/12 | 16/12)
Groep 4: Maandagmiddag van 15.30-16.45 uur ( data: 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 11/11 | 25/11 | 9/12 | 16/12)
Groep 5/6: Maandagavond van 18.45-20.00 uur ( data: 16/9 | 30/9 | 14/10 | 28/10 | 11/11 | 25/11 | 9/12 | 16/12)
Groep 7/8: Woensdagavond van 18.45-20.00 uur ( data: 18/9 | 2/10 | 16/10 | 30/10 | 13/11 | 27/11 | 11/12 | 18/12)

Contactpersoon: Jozua Zeldenrust (06-10990314 / jozua@deogratias.eu)

Print Friendly, PDF & Email