Kerkradio

Kerkradio: Lucas ontvanger 
Na het bericht dat eind 2009 de uitzending van kerkdiensten via de regio Gorinchem zou worden beëindigd is de diaconie zich toen gaan oriënteren op een vervangend systeem.
Na verschillende externe contacten en elders inlichtingen te hebben ingewonnen, heeft de diaconie gekozen voor het systeem, zoals inmiddels bij alle luisteraars is aangesloten. Dit zijn de zogenaamde Lucas kastjes die gebruik maken van internet of telefoon. De redenen om te kiezen voor dit systeem zijn o.a.: een makkelijk te bedienen kastje, een stabiele omgeving wat betreft de uitzending en het op een later tijdstip kunnen luisteren naar de kerkdiensten.

Een nadeel is misschien, dat u tijdens gebruik van het Lucas kastje niet telefonisch bereikbaar bent. Voor het gebruik via de telefoon betaalt u belkosten. Wij adviseren u een telefoonabonnement, b.v. weekend-avondabonnement, te kiezen waarmee u zondags goedkoper of gratis kunt bellen. Voor degene, die via een alarmkastje of de telefoon door het drukken op een knop, direct contact kunnen krijgen met b.v. Trema, functioneert dat ook tijdens het luisteren naar de kerkdienst.

Tijdelijk gebruik maken van kerkradio is mogelijk bij (langdurig) ziek zijn of (andere) bijzonder omstandigheden. Neem dan contact op met een diaken.

Print Friendly, PDF & Email