Kerstactie


Kerstactie.

Als diaconie zijn we bezig met het voorbereiden van en beraden wij ons over/op de kerstactie in D.V. december 2012
nog te bezorgen bij alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
Dit is echter het laatste jaar, dat we de bezorging van het kerstpakket starten bij de 70-jarige leeftijd.
Daarna, vanaf 2013, zal de leeftijd worden verhoogd van 70 jaar naar 75 jaar en ouder.

We gaan de wijziging stapsgewijs afbouwen/invoeren, in vier jaar tijd naar de leeftijd van 75 jaar.
Degenen, die volgend jaar (december 2013) 71 jaar en ouder zijn, krijgen wel het pakket, maar de dan 70-jarigen niet.
Zo gaan we richting de leeftijd van 75 jaar (in 2014: de 72 jarigen en ouder, in 2015: de 73 jarigen enz. wel een pakket enz.).

De redenen zijn:
      de levensverwachting van de mensen is gestegen, stijgt nog steeds en blijft stijgen
      ook wij als diaconie merken de (economische) crisis/recessie die er heerst aan de (iets) mindere inkomsten.

Sommige gemeenteleden zien af van het pakket en zeggen: geef het aan iemand, die het harder nodig heeft,
maar willen wel het dagboekje.
Dat is ook mogelijk.

Mocht u meer informatie willen, op – of aanmerkingen enz. hebben op bovenstaand besluit of een wijziging wensen in de bezorging van het pakket, neem dan contact  op met de diaconie via emailadres diaconie@hervormdegemeentewerkendam.nl
of dhr. H. (Henk) Boote, telefoonnummer 0183-303112.

 

Print Friendly, PDF & Email