Kindernevendienst | Wijk 1

In de Dorpskerk en in de Biesboschkerk wordt tijdens de ochtenddiensten kindernevendienst gehouden voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool.

De kinderen gaan voor de preek naar één van de zalen van de betreffende kerken.
De kinderen zijn opgedeeld in drie groepen aan de hand van hun basisschoolgroep: groep 1-3, groep 4-6 en groep 7-8. In de Dorpskerk hebben alle drie de groepen kindernevendienst. In de Biesboschkerk is hiervoor onvoldoende ruimte, dan blijft groep 7-8 in de kerkzaal. Op deze manier maken zij ook gelijk kennis met de kerkdiensten.

Aan de kinderen wordt een Bijbelverhaal verteld aan de hand van een werkboek, waarmee alle leiding werkt. Zodoende horen en werken alle kinderen met hetzelfde Bijbelverhaal. Natuurlijk gebeurt dat op de verschillende leeftijdsniveaus. Passend bij het verhaal wordt vaak een werkje geknutseld, een puzzel gemaakt of een spel gedaan. Met de oudste kinderen kunnen gesprekjes gevoerd worden; over het gelezen Bijbelverhaal, maar ook over dingen die zij in de preek hebben gehoord of in de dienst hebben gezien.

Met Kerst, Pasen en Pinksteren worden themaprojecten verzorgd. De thema’s worden uitgewerkt in de kindernevendienst, maar krijgen ook een plek tijdens de dienst in de kerkzaal. Dat gebeurt door uitleg van het toegepaste verhaal van die week, een uitbeelding voorin de kerk en het met de gemeente zingen van een (stapel)lied.

Voor informatie en vragen kunt u bellen naar Tessa Verhoeven, telefoon 0183-678128 of email: tessa_verhoeven@hotmail.com.

Print Friendly, PDF & Email