Dankwoord

Dankwoord:
Het college van kerkrentmeesters wil alle gemeenteleden bedanken voor hun gaven d.m.v. vrijwillige bijdrage, collectes, giften e.d. van het afgelopen jaar.
Dank u allen dat u op deze manier hebt laten blijken betrokken te zijn bij onze Hervormde Gemeente in Werkendam. Zonder uw bijdragen zou het gemeentewerk niet goed of zelfs niet mogelijk zijn.
We zijn blij dat wijk 2 ook weer een herder en leraar heeft, zodat nu beide predikantsplaatsen weer ingevuld zijn.
Dit houdt ook in dat uw bijdragen dit jaar weer heel belangrijk zijn. Het afgelopen jaar heeft u goed bijgedragen, mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen ?

Print Friendly, PDF & Email