Leerhuis

Gedurende de laatste jaren heeft de bijbelkring een wat ander karakter gekregen. Er wordt geen inleiding door de predikant gehouden. Met elkaar bereiden we de bijeenkomsten voor, waarna vragen kunnen worden gesteld. We helpen elkaar te begrijpen wat wij lezen, stellen elkaar zo nodig kritische vragen en leren zo ook (van) elkaar. Daarom is het wellicht beter te spreken van een leerhuis dan van een bijbelkring.

“Het ‘christelijke’ is niet iets wat buiten het menselijke valt, het wil juist midden in het menselijke leven zijn. Het ‘christelijke’ is niet een doel in zichzelf maar het bestaat daarin dat de mens als mens voor God mag en moet leven”.

Print Friendly, PDF & Email