Meldpunt Pastoraat

 

meldpunt pastoraat

Eén van de pijlers waar een gemeente op rust is het omzien naar elkaar. Dat je elkaar als buren, gemeenteleden, kennissen of vrienden een beetje in de gaten houdt en van elkaar weet wat er speelt. Een ouderling of bezoekmedewerker heeft maar één paar ogen en oren, net als de predikant en de pastoraal werker. Met elkaar hebben ze er fors meer, maar ieder paar ogen en oren extra helpt om zicht te houden wat er gaande is binnen onze gemeente. Daarom willen wij u vanuit de gedachte van het omzien naar onze naaste het volgende vragen:

Of het nu bij u zelf is of bij een ander, als u weet dat er aandacht nodig of gewenst is in de vorm van een bezoekje, een kaartje of een telefoontje, wilt u dat dan doorgeven via ons meldpunt?

Natuurlijk kunt u altijd een van de ouderlingen of bezoekmedewerkers
aanschieten of bellen, maar om duidelijkheid te scheppen waar u altijd terecht kunt is er een Meldpunt Pastoraat.


Eén e-mailtje, één telefoontje is voldoende.

Hans de Smit en Johan de Keijzer zijn het gezicht achter dit Meldpunt Pastoraat en zij zullen er voor zorgdragen dat uw oplettendheid en zorg omgezet wordt in concrete aandacht door de predikant, pastoraal werker, ouderlingen of bezoekmedewerkers.

Ook voor het aanvragen van een “gewoon” huisbezoek kunt u terecht bij het Meldpunt Pastoraat. Dit alles kan via het e-mailadres, een telefoontje naar één van de 06-nummers of door het invullen van een aanvraagformulier dat in de hal van beide kerken verkrijgbaar is. Gemeenteleden vanaf 75 jaar krijgen (zoals dat nu al het geval is) jaarlijks bezoek van het Pastoraal Ouderenteam.

Contactgegevens:
Telefoonnummers:
06-23 40 23 20 / 06-23 38 86 48 / 0183-50 39 45 / 06-30 93 20 11

E-mailadres: pastoraatwijk1@gmail.com
Contactpersonen: Hans de Smit en Johan de Keijzer

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hans de Smit Johan de Keijzer

Pastoraal Team
In de morgendienst van 29 oktober jl. werden de leden van het Pastoraal Team aan de gemeente voorgesteld en is het team als zodanig geïnstalleerd. De mogelijkheid is er dus dat een gemeentelid iemand van het Pastoraal Team aan de telefoon of aan de deur krijgt die vraagt of men “in” is voor een pastoraal bezoek. Wij hopen oprecht dat uw antwoord dan “positief” is! Het Pastoraal Team is mede in het leven geroepen om binnen onze wijkgemeente door middel van goede, opbouwende gesprekken de onderlinge band te verstevigen. Dat laatste gebeurt alleen als u uw huis en uw hart opent voor ons als Pastoraal Team! Heeft u – om welke reden dan ook – behoefte aan pastoraal contact op korte termijn dan wijzen wij op het pastoraal meldpunt.

Het pastoraal team bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Teunie Admiraal
Nel van der Linden
Leo van Berchum
Carolien van Ooijen
Corrie den Besten
Joska van der Poel
Thea Braun
Marcel van der Poel
André Cretier
Heleen de Regt
Marion Levering   
Ria van Driel
Marcella Ritmeester
Ad Groeneveld
Albert van der Stelt
Wim Ippel
Kees van der Stelt
Hetty Kamerman
Lenie de Kraker
Wim de Vries 
Johan de Keijzer
Hans de Smit
Bas van den Heuvel
Thijs Vos

 

 

Print Friendly, PDF & Email