Solidariteitskas

Solidariteitskas 2012

Onze belijdende leden en meerderjarige doopleden ontvangen binnenkort (of hebben reeds ontvangen) de acceptgiro voor de bijdrage aan de solidariteitskas.
Deze bijdrage is bestemd voor de verplichte afdracht die de Hervormde Gemeente per lid aan de landelijke kas verplicht is te doen. De opbrengsten worden weer besteed aan o.a. het ondersteunen van gemeenten die in financiële problemen dreigen te komen, het bekostigen van bijzondere vormen van het pastoraat en het resterende deel van de opbrengst komt weer ten goede aan de Hervormde Gemeente van Werkendam.
Het college van kerkrentmeesters vertrouwt er weer op uw bijdrage te mogen ontvangen. Voor de gemeenteleden die een machtigingsformulier hebben ingeleverd zal het bedrag binnenkort van uw rekening worden afgeschreven. U allen hartelijk dank voor uw medewerking aan deze actie.

Het college van kerkrentmeesters.

 

Print Friendly, PDF & Email