Uitloting obligatielening 2005

Derde uitloting obligatielening 2005
Begin november heeft de derde uitloting van de obligatielening 2005 plaatsgevonden. Van de obligaties die verband houden met de door de gemeenteleden verstrekte lening zijn de navolgende nummers uitgeloot:

  – €      50,00:    nr. 1, 6, 14, 31, 33 en 34.
  – €    100,00;    nr. 205, 213, 229, 235, 236, 237, 239, 247, 248, 249, 250, 253, 261, 262,
                              268, 270, 293, 294, 308, 314, 321 en 350.
  – €    500,00:    nr. 414 en 418.

De totale waarde van genoemde uitgelote obligaties bedraagt: € 3.500,00.
Het college van kerkrentmeesters verzoekt een ieder vriendelijk de uitgelote obligaties zo spoedig mogelijk te willen retourneren, met vermelding van uw naam en bankrekeningnummer, opdat tot terugbetaling van het geleende bedrag kan worden overgegaan.
De obligaties kunt u inleveren bij de penningmeester: P.C. Heijstek, Sasdijk 26 of opsturen naar: Hervormde Gemeente, Postbus 75, 4250DB Werkendam.
Mocht u tot schenking van de uitgelote obligatie willen overgaan, dan kunt u dit kenbaar  maken door op de obligatie het woord ‘schenking’ te vermelden.  Het  college zal in dat geval  een schenkingsbewijs afgeven.

Voor de verleende financiële steun zeggen wij u allen hartelijk dank.

Het college van kerkrentmeesters

 

Print Friendly, PDF & Email