VakantieBijbelClub

Zie ook de fotoalbumpagina voor de vele foto’s van de gehouden dagen.

Terugblik VakantieBijbelClub 2014

Op de dinsdag- en woensdagmorgen en de donderdagmiddag en -avond in de herfstvakantie is de VakantieBijbelClub gehouden voor de kinderen van de basisschool. Het centrale thema dit jaar was: “Vis je mee?!” In de Bijbelverhalen hebben we vissers ontmoet die geroepen werden om de Heere Jezus te volgen. Petrus en de discipelen stonden centraal om zo aan de kinderen te laten zien hoe het is om een volgeling van de Heere Jezus te zijn. Elke dag is een ander aspect van dit volgen verder uitgewerkt. Het gaat erom dat je de Heere Jezus op de eerste plaats zet en alles achter je laat. Als je met Hem meegaat vraagt dat gehoorzaamheid. Die gehoorzaamheid helpt je om aan het werk te gaan, de Heere Jezus gaat jou inschakelen. Volg, Luister en Deel uit.

Verder hebben de kinderen met elkaar gezongen, gebeden en geluisterd naar de sketch over Bram en Britt, hebben ze met veel inspanning een mooi gelegenheidsbord gemaakt, is er een vissenjacht gehouden en hebben ze oud-Hollandse spelletjes en levend ganzenbord gedaan.

Donderdagavond hebben we met de kinderen pannenkoeken  gegeten en zijn we daarna lopend met de visnetten, lampionnen en ballonnen  naar de Biesboschkerk gegaan. Daar hebben we samen met ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s en andere belangstellenden de VakantieBijbelClub afgesloten. Tijdens deze avond is er een collecte gehouden voor het jeugdwerk in onze wijkgemeente. Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 202,82 opgebracht.

De Stuurgroep van de VakantieBijbelClub wil graag alle medewerkers en de dames, die de pannenkoeken voor ons hebben gebakken, hartelijk bedanken voor hun enthousiaste inzet. Wij hopen dat de Heere het onderwijs aan de kinderen in rijke mate wil zegenen.

Hartelijke groeten,

Stuurgroep VakantieBijbelClub

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email