Vijfjescollecte op 7 oktober

Vijfjescollecte

Op D.V. zondag 7 oktober worden in zowel de ochtend- als de avonddienst, voor de tweede keer dit jaar, de zogenaamde vijfjescollecte gehouden. U wordt vriendelijk gevraagd een bedrag van € 5,00 aan deze collecte bij te dragen. Deze collecte is nodig om de financiële positie van onze plaatselijke Hervormde Gemeente gezond te houden. 
Het college van kerkrentmeesters beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan.Zoals gebruikelijk wordt de vijfjescollecte aan de uitgang gehouden. In de dienst zal één keer gecollecteerd worden t.b.v. de diaconie.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven.

Het College van Kerkrentmeesters

Print Friendly, PDF & Email