Vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’

Vrouwenvereniging ORA et LABORA vergadert 1x per maand in De Bron, op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. We beginnen de avond met zingen, gebed en schriftlezing, gevolgd door een Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw,  een maandblad dat wordt uitgegeven door de Hervormde Vrouwenbond. De invulling van het tweede deel van de verenigingsavond wisselt. We bespreken de vragen n.a.v. de Bijbelstudie of we zingen met elkaar. Soms is er een gast in ons midden met een lezing/beeldmateriaal over een bepaald onderwerp. We sluiten ons verenigingsseizoen af met een uitstapje en/of een gezamenlijke maaltijd.

Als u zich afvraagt of de vrouwenvereniging iets voor u is, kom vrijblijvend een avond meemaken.
Voor meer informatie kunt u bellen naar:

   – Mevr. A. Lam  (tel. 0183-501527)
   – Mevr. H. Mandemaker (tel. 0183-503552)
   – Mevr. A. de Rooij (tel. 0183-504530)
De vergaderdata voor seizoen 2019/2020 zijn: 19 september, 24 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 26 maart, 23 april en 28 mei.
Print Friendly, PDF & Email