Vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’

Vrouwenvereniging ORA et LABORA vergadert 1x per maand in De Bron, op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. We beginnen de avond met zingen, gebed en schriftlezing, gevolgd door een Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw,  een maandblad dat wordt uitgegeven door de Hervormde Vrouwenbond. De invulling van het tweede deel van de verenigingsavond wisselt. We bespreken de vragen n.a.v. de Bijbelstudie of we zingen met elkaar. Soms is er een gast in ons midden met een lezing/beeldmateriaal over een bepaald onderwerp. We sluiten ons verenigingsseizoen af met een uitstapje en/of een gezamenlijke maaltijd.

Als u zich afvraagt of de vrouwenvereniging iets voor u is, kom vrijblijvend een avond meemaken.
Voor meer informatie kunt u bellen naar:

   – Mevr. A. Lam  (tel. 0183-501527)
   – Mevr. H. Mandemaker (tel. 0183-503552)
   – Mevr. A. de Rooij (tel. 0183-504530)

Start seizoen 2020/2021
Inmiddels is het ruim een half jaar geleden dat we van het ene op het andere moment moesten stoppen op onze vereniging. En hoewel alles nog heel onzeker is hebben we toch plannen gemaakt om langzaam aan weer te starten. We hopen dat we elkaar deze winter regelmatig kunnen ontmoeten, zij het heel anders dan we gewend zijn. Niettemin is het belangrijk dat we samen bezig zijn rondom de Bijbel; iets wat we de afgelopen maanden hebben gemist. We nodigen u uit op donderdag 24 september om 20.00 uur in De Bron. We luisteren die avond naar de livestream van de Bondsdag die op diezelfde dag vanuit Barneveld wordt uitgezonden. Ondanks alle beperkingen hopen we op een goede avond waarvoor al onze leden én belangstellenden hartelijk worden uitgenodigd.

Print Friendly, PDF & Email